Projekt Sultana er et nytænkende projekt, hvor vi arbejder helhedsorienteret med urdu-, tyrkisk- og arabisktalende borgere (kvinder) i matchgruppe 2. Vi kombinerer tre metoder, som i særlig grad møder målgruppens behov.  

Formålet med et forløb hos os er

  • at bryde borgerens isolation
  • at give dem troen på, at forandring er muligt
  • at vise dem at de selv kan spille en aktiv rolle i forandringsprocessen
  • at skabe succesoplevelser med læring
  • at arbejde med negative mønstre til gavn for borgerne selv og deres pårørende

Vores projekt er kendetegnet ved en vekselvirkning mellem værksteder, gymnastik, individuel og fælles undervisning, psykosociale øvelser, aktiviteter i sproggrupperne og samtaler.

Vi arbejder arbejdsmarkedsrettet, men for mange af vores borgere er der lang vej til arbejdsmarkedet. Derfor arbejder vi med de problemstillinger, som er mest presserende for borgeren.

De fleste borgere i vores målgruppe har meget lidt berøring med det danske samfund. De oplever sig ofte selv som syge og har svært ved at håndtere deres sygdom. Samtidig har borgerne ofte mistet troen på, at de kan skabe forandring og udvikling i deres eget liv. 

Vi lægger vægt på at arbejde deltagerorienteret. Det betyder i praksis at 

  • vi tager afsæt i den enkeltes borgers viden og sproglige kompetencer ved at arbejde på dansk og på modersmål 
  • vi tilrettelægger undervisning og undervisningsmaterialer i forlængelse af borgernes ønsker og behov
  • vi tager udgangspunkt i borgerens helbredsmæssige situation

Flere af vores medarbejdere er dobbeltsprogede og deltager i alle aktiviteter. Målgruppens komplekse problemstillinger og de metodiske tilgange vi benytter os af, betyder at vores arbejde er meget medarbejderintensivt. Derfor satser vi på højt kvalificeret, veluddannet personale og efteruddanner os løbende.


Nyheder

EU-projektet er afsluttet

03.09.2014


Læs mere

Book forløb hos os

03.09.2014


Læs mere
Projekt Sultana · Kristeligt Studenter-Settlement · Dybbølsgade 41 · 1721 København V · e-mail: sultana@settlementet.dk · telefon: 33279607